VALIKKO

Lastenkulttuurikeskus Louhimo

Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden alla toimiva musiikkiin ja sirkukseen erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Louhimon toiminta-alue käsittää Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan. Louhimon toiminta-ajatuksena on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tehdä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria.

Louhimon toiminnan arvoissa tärkeänä kohtana on kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Keskeisiä toimintatapoja ovat musiikintekotyöpajat, innoittava bänditoiminta, taiteenharrastajien kohtauttaminen ja innostaminen, sirkustyöpajat, monitaiteiset projektit ja erityisryhmien parissa työskentely. Näiden lisäksi Louhimo tarjoaa esiintymistilaisuuksia nuorille, tukee musiikkisisältöisten menetelmäoppaiden julkaisutoimintaa sekä tarjoaa laajan opetusmateriaalipankin kotisivuillaan.

Kalevan Navetan vanhaan lämpökeskukseen rakentui Louhimolle yhteiskäyttöön soveltuva soittotila- ja tarkkaamo. Louhimo isännöi tilaa yhdessä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön kanssa. Soittotila Kammio toimii myös pienten konserttien tai kulttuuritilaisuuksien tapahtumapaikkana. Lue lisää: www.louhimo.com

instagramfacebook