VALIKKO

Seinäjoen taidehalli etsii hanketyöntekijää

Seinäjoen taidehalli etsii osa-aikaista (50 %) työntekijää Jotain Muuta -hankkeeseen. Pesti on määräaikainen ja se sijoittuu ajalle 1.9.2022 – 31.8.2023. Hanketyöntekijä vastaa Jotain Muuta -hankkeessa nuorten aikuisten osallistamisesta hankkeen toimintaan ja hankkeen viestinnästä ko. kohderyhmälle. Hakijan toivotaan olevan itsekin nuori aikuinen (alle 29-vuotias). Hanketyöntekijän tukena on osa-aikainen koordinaattori, joka vastaa hankehallinnosta ja tukee konseptoinnissa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Jotain Muuta -hankkeen tavoitteena on osallistaa Liiverin alueen (Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi) nuoria ja nuoria aikuisia keskustelemaan heidän näkemyksistään tarjolla olevista kulttuuri- ja taidepalveluista. Osallistamisen alustaksi valjastetaan avoimia nuorten aikuisten kulttuuritapaamisia ja nuorista koottava neuvonantaja-tiimi. Hankkeessa mietitään nuorten kanssa keinoja, joilla kulttuuri- ja taidepalveluiden kynnystä saadaan madallettua kohderyhmälle ja miten räätälöidä nuoria aikuisia kiinnostavaa sisältöä. Hankkeessa toteutettavat Jotain Muuta -tapaamiset kokeilevat ja ruotivat kulttuurisisältöjä, antaen samalla palautetta hankkeeseen osallistuville kulttuuripalveluntarjoajille.

Kuva: Lassi Takala

Hae työpaikkaa

Hae paikkaa toimittamalla vapaamuotoinen hakemus 16.6.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.alaniska@seinajoki.fi.

Mitä hakijalta odotetaan?

Hakijalla tulee olla käytännön kokemusta kulttuuri- ja taidekentällä toimimisesta sekä kohderyhmän kanssa toimimisesta (nuoret ja nuoret aikuiset). Hakija voi olla myös korkeakoulu-opintojen loppuvaiheessa oleva tai vastavalmistunut henkilö. Hakijalta odotetaan hyviä, ajanmukaisia viestintätaitoja. Katsomme eduksi digitaalisten viestintä- ja markkinointikanavien tuntemuksen ja kokemuksen monikanavaisesta viestinnästä. Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä asiakasrajapinnassa sekä itsenäistä työotetta. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus osallistavan taidetoiminnan ohjauksesta kuvataiteen, musiikin tai muun taiteen lajin saralta. Hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Ajokortti katsotaan eduksi. Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Hanketyöntekijä työskentelee Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluissa Seinäjoen taidehallin tiimissä. Seinäjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Haastattelut toteutetaan 4.7.2022 klo 8-16 välillä (Kalevan Navetalla tai tarvittaessa etäyhteyden kautta).

Seinäjoen taidehalli on ajassa elävä taidetoimija, jonka ohjelmaan kuuluvat näyttelyt, julkinen taide ja monipuolinen oheisohjelma. Taidehalli on osa Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluita. Seinäjoen taidehalli sijaitsee taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa, joka on yli 120 vuotta vanha punatiilinen alun perin navetaksi rakennettu talo, joka ei koskaan toiminut navettana. Sen sijaan talo on historiansa aikana toiminut tilana verkatehtaalle, puolustusvoimille, maatalousmyymälälle sekä viimeisimpänä kotina taiteelle ja kulttuurille. Kalevan Navetassa toimii Seinäjoen taidehalli, Lastenkulttuurikeskus Louhimo ja Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden kulttuuritoimisto, Ravintola Äärellä Kuppi + Kattila, Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n Taito Shop Seinäjoki, Seinäjoen Taitokeskus sekä Käsityö- ja muotoilukoulu Näppi, Seinäjoen kansalaisopiston puu- ja metallityön verstaat, Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö sekä Seinäjoen taiteilijaseuran taidelainaamo Parsi.

 

Lisätietoja:
Päivi Alaniska
paivi.alaniska@seinajoki.fi, 040 5053284 (virka-aikaan, vkoilla 22-24)

Kuva: Lassi Takala

instagramfacebook