Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut vuokraa osaa taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan tiloista kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön. Tilojen vuokrauksessa noudatetaan seuraavia yleisiä ehtoja, joita täydennetään tilakohtaisilla ehdoilla.

 • Tilan varaaminen edellyttää varaajan yhteystietojen tallentamista taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetan toimijoiden yhteiseen asiakasrekisteriin ja varausjärjestelmään.
 • Tilavaraus tulee sitovasti voimaan, kun varaaja saa varausvahvistuksen sähköpostiinsa. Tila luovutetaan varaajan käyttöön varausvahvistuksen mukaisesti.
 • Varauksen hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston perusteella. Tilan ja lisäpalveluiden hinta ilmoitetaan varausvahvistuksessa.
 • Lisäpalvelut on tilattava vähintään 2 viikkoa ennen varauksen alkamista.
 • Varaajan tulee nimetä varaukselleen vastuuhenkilö. Tilaa ei saa luovuttaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.
 • Varaaja on vastuussa varaamistaan tiloista, laitteista ja kalusteista varauksen ajan. Varaaja sitoutuu noudattamaan henkilökunnan antamia ohjeita tilan ja laitteiden käytöstä.
 • Varaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai osallistujat aiheuttavat kiinteistölle tai irtaimistolle.
 • Varaaja vastaa kaikista tilaisuudessaan mahdollisesti tarvittavista luvista ja ilmoituksista (mm. musiikinesittämisluvat ja -ilmoitukset) sekä järjestyksenvalvonnasta.
 • Mahdollisesta muusta kuin varaukseen määritellystä käytöstä aiheutuneet kulut (esim. vartiointikulut tai ylimääräiset siivouskulut) laskutetaan tilan varaajalta
 • Kalevan Navetan ravintolapalvelut tuottaa yksinoikeudella Oy Onnen Juurella / ravintola Äärellä Kuppi + Kattila. Omien tarjoiluiden tuominen tiloihin ei ole sallittua.
 • Varaaja vastaa itse tilaisuutensa markkinoinnista ja mahdollisesta lipunmyynnistä.
 • Varattavassa tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen.

Maksuehdot

Vuokraajan tulee ilmoittaa laskutustiedot etukäteen. Tilavuokra ja muut mahdolliset kulut laskutetaan pääsääntöisesti kuukauden kuluttua tilaisuuden ajankohdasta varaajan ilmoittaman laskutustiedon mukaisesti. Tilavuokran laskuttaa Seinäjoen kaupunki, mikäli ei ole toisin sovittu. Lisäpalveluiden osalta sovitaan laskutuksesta erikseen. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorkona peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu-muistutuksen lähettää Lowell Suomi Oy. Muistutusmaksu kuluttajilta 5 €, yrityksiltä 12 €.

Peruutukset ja muutokset

Muutokset ja peruutukset tilavaraukseen tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen ravintola@aarella.fi tai kalevannavetta@seinajoki.fi. Muutokset toteutetaan käytettävissä olevien mahdollisuuksien ja aikataulun puitteissa. Mikäli varaus peruutetaan 8–14 päivää ennen tilaisuutta, veloitetaan 50 % vuokrasta ja muista kuluista. Jos varaus peruutetaan 1–7 päivää ennen tilaisuutta, veloitetaan täysi hinta. Muutokset ja peruutukset lisäpalveluihin tulee ilmoittaa palveluntuottajalle ja niihin sovelletaan palveluntuottajan ehtoja.